Centre escolar
Data d’alta
Municipi
Província
Codi postal
Persona de contacte
Telèfon
Correu electrònic

Adreça
Idioma
Nombre
participants
Horari del centre escolar
Tipus de centre
Nombre d'alumnes de primària
matriculats en el curs 2023-2024
(* obligatori)
Observacions

Disposeu d’un gimnàs o pati tapat en una planta baixa (aprox. 50-60 m2)
amb accés per a una furgoneta?
Proposta de dates
He llegit i accepte les bases i condicions del concurs

Em comprometo a obtenir el Número d'Identificació Mediambiental (NIMA) i donar d'alta els codis LER abans de l'acció teatralitzada (accés a la guia corresponent de les bases del concurs).