Centre escolar
Data d’alta
Municipi
Província
Codi postal
Persona de contacte
Telèfon
Correu electrònic

Adreça
Idioma
Nombre
participants
Nombre aules
participants
Horari del centre escolar
Nombre d'alumnes de primària
matriculats en el curs 2019-2020
(* obligatori)
Observacions

Disposeu d’un gimnàs o pati tapat en una planta baixa (aprox. 50-60 m2)
amb accés per a una furgoneta?
Proposta de dates
He llegit i accepte les bases i condicions del concurs